Polaroid
Johnson&Johnson
Bairamoglou-Essilor
images/Unilens_1048x300_IconBoost.jpg
Alcon-Total
optometrynews_1048X300.jpeg
previous arrow
next arrow

Φορο-εκπτώσεις και voucher για τους αγοραστές, αλλά και.. επιφυλάξεις από τους οπτικούς-οπτομέτρες

Στην Ιταλία, τα γυαλιά οράσεως, τα γυαλιά ηλίου με βαθμούς, οι φακοί επαφής (ακόμα και οι έγχρωμοι διορθωτικοί), τα υγρά συντήρησης και αποθήκευσης των φακών επαφής εκπίπτουν από τον φόρο (μέσω του εντύπου 730 ή Unico -το αντίστοιχο του Ε1 στη χώρα μας) ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα, επομένως, αποτελούν μέρος της κατηγορίας των ιατρικών εξόδων (πληροφοριακά, σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, οποιοδήποτε προϊόν που διαθέτει ένα οπτικό κατάστημα και φέρει βαθμούς διόρθωσης εμπίπτει στην κατηγορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπάγεται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 4%).

Έτσι, αφού υπολογιστεί ο συνολικός καταβλητέος φόρος με βάση το εισόδημα του πολίτη, μπορεί να μειωθεί κατά ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 19% των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ένα ελάχιστο ποσό έκπτωσης της τάξης των 129,11 ευρώ.

Επομένως, για να επωφεληθεί κανείς από την έκπτωση, οι συνολικές δαπάνες υγείας που πραγματοποίησε πρέπει να είναι μεγαλύτερες από το ανωτέρω ποσό.

Παράδειγμα: αν κάποιος ξόδεψε 850 ευρώ για την αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων, μπορεί να αφαιρέσει το 19% των 720,89 (δηλαδή 850 - 129,11), άρα 136,97 ευρώ.

Τα έξοδα για την αγορά οπτικών ειδών εκπίπτουν ακόμη και αν πραγματοποιούνται από φορολογικά εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας και δεν ισχύει κανένας χρονικός ή ποσοτικός περιορισμός στην αγορά των προϊόντων (ο ασθενής μπορεί να προμηθευτεί μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος όσα ζευγάρια γυαλιά ή άλλα οπτικά είδη επιθυμεί).

Με ποιον τρόπο; Με ιατρική γνωμάτευση, συνοδευόμενη από μία απλή απόδειξη, που αναγράφει τον αρ. αδείας ίδρυσης του οπτικού καταστήματος, τον ΑΦΜ του αγοραστή και πιστοποιεί ότι το χορηγούμενο προϊόν φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745.

Για τα άτομα δε που παρουσιάζουν μεγάλο deficit οπτικής οξύτητας παρέχεται η δυνατότητα ολικής επιστροφής χρημάτων από την Εθνική Υπηρεσία, για την αγορά βοηθημάτων χαμηλής όρασης. Όλοι οι τύποι βοηθημάτων παρατίθενται σε έναν επίσημο εθνικό κατάλογο τιμών. Τη δαπάνη καθορίζει η Τοπική Υγειονομική Αρχή για κάθε δικαιούχο, ο οποίος θα πρέπει να απευθυνθεί στα εγκεκριμένα οπτικά καταστήματα και να ακολουθήσει τις οδηγίες της/του συναδέλφου οπτικού-οπτομέτρη, τόσο για τη χρήση του βοηθήματος όσο και για τη συμπλήρωση των εντύπων για την αποζημίωση.

Ετήσια εφάπαξ εισφορά

Τέλος, συνδυαστικά με την έκπτωση του 19%, το ιταλικό υπουργείο Υγείας, επί κυβερνήσεως Μάριο Ντράγκι, είχε προβλέψει για τις οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες (στο κεφάλαιο του προϋπολογισμού με κωδικό ονομασίας «Ταμείο για την προστασία της όρασης», μέσω της διάθεσης 15 εκατ. ευρώ -5 εκατ. ετησίως - για την τριετία 2021-2023) ετήσια εφάπαξ εισφορά 50 ευρώ ως μια επιπλέον επιδότηση για την αγορά γυαλιών οράσεως ή διορθωτικών φακών επαφής για κάθε διοπτροφόρο που το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Εάν η αγορά έχει ήδη γίνει, η επιστροφή χρημάτων κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Εάν η αγορά δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, δίνεται με τη μορφή «voucher εξαργύρωσης». Το voucher (bonus vista) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδεδεμένα με την εφαρμογή καταστήματα, φυσικά ή ηλεκτρονικά, και η επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με την παροχή στους δικαιούχους ή την επιστροφή χρημάτων στους συναδέλφους συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί απορρήτου, σύμφωνα με την αρχή της προστασίας δεδομένων

Καθυστερεί το υπουργείο Υγείας, προβληματίζονται οι οπτικοί

Το παράδοξο είναι ότι το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας καθυστέρησε (για άγνωστο λόγο) την ενεργοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας σχεδόν δυόμισι χρόνια! Στις 20 Απριλίου 2023 έγινε η πρώτη εγγραφή οπτικού καταστήματος για τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα και η πλατφόρμα www.bonusvista.it ξεκίνησε να δέχεται τα αιτήματα των δικαιούχων στις 5 Μαΐου 2023.

Μέχρι σήμερα οι οπτικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Μόνο 3.500 δέχονται τα voucher των 50 ευρώ για την αγορά γυαλιών και φακών επαφής. Σημειώνεται δε ότι, με βάση τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Οπτικών Federottica, στην Ιταλία δραστηριοποιούνται σχεδόν 17.000 συνάδελφοι σε περισσότερα από 10.000 καταστήματα. Η εγγραφή στο πρόγραμμα αποδοχής των vouchers από τους συναδέλφους δεν είναι υποχρεωτική.

Την πληρωμή των συναδέλφων έχει αναλάβει να πραγματοποιεί η Consap - Concessionaria Servizi Assicurazioni Spa, (εταιρεία η οποία συνεργάζεται με το υπουργείο Υγείας ως διαχειριστής πληρωμής των παρόχων) εντός 60 ημερών, ανάλογα με τη χρονική σειρά κατάθεσης των αιτήσεων και μέχρι εξαντλήσεως των ετήσιων διαθέσιμων πόρων (5 εκατ. ευρώ). Ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ιδιαίτερα περίπλοκη τη διαδικασία διαβίβασης των παραστατικών προς εξόφληση στην αντίστοιχη πλατφόρμα πληρωμής.

ΘΩΜΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Οπτικών & Οπτομετρών Ελλάδος (ΟΣΟΟΕ)